بازدید دکتر مونسان، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از نمایشگاه خودروهای تاریخی کانون 05-01-97 عکاس: رضا حمیدی