برگزاری نخستین دوره مسابقات چند جانبه رالي خودروهاي سنگين با همکاری حوزه اتومبیلرانی (کمیته برگزاری رالی) کانون و هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی استان البرز25-05-98 عکس: کمیته برگزاری رالی البرز