مراسم تقدیر از پرسنل حوزه اتوموبیلرانی کانون بمنظور برگزاری رالی خانوادگی ایثارگران( تهران بروجرد) و (تهران قزوین) و اعطای احکام مسئولین اتومبیلرانی و روسای سافاری استانی 25-01-98 عکس: رضا حمیدی