برگزاری نمایشگاه آثار طراحی غرفه ایران در رویدادهای بین‌المللی گردشگری در ساختمان اصلی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به همت کانون 08 لغایت 12-10-97