• گواهی‌نامه بین‌المللی رانندگی چیست؟

 • چه کسانی به گواهی‌نامه بین‌المللی رانندگی نیاز دارند؟

 • مزایای دریافت این گواهی‌نامه کدام است؟

 • هدف از صدور این گواهی‌نامه چیست؟

 • گواهی‌نامه‌های بین‌المللی چند سال اعتبار دارد؟

 • گواهی‌نامه موتور و ماشین یکی است؟

 • می‌توان گواهی‌نامه رانندگی با خودرو و موتورسیکلت را همزمان با هم دریافت کرد؟

 • چرا اعتبار همه گواهی‌نامه‌های مورد تأیید فدراسیون بین‌المللی اتومبیلرانی 1 و 3 سال است؟

 • تا چه مدت می‌توان از این گواهی‌نامه استفاده کرد؟

 • در چه کشورهایی می‌توان با گواهی‌نامه بین‌المللی رانندگی صادر شده از سوی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی رانندگی کرد؟

 • این گواهی‌نامه به چه زبان‌هایی ترجمه شده است؟

 • چه طوری برای دریافت گواهی‌نامه بین‌المللی رانندگی اقدام کنم؟

 • این گواهی‌نامه توسط چه سازمانی یا نهادی صادر می‌شود؟

 • شاخصه‌های امنیتی این گواهی‌نامه چیست؟

 • آیا رکورد گواهی‌نامه‌های صادره در وب سایت سازمان اتومبیلرانی قابل دسترس است؟

 • آیا از گواهی‌نامه بین‌المللی رانندگی می‌توانم به عنوان مدرک شناسایی استفاده نمایم؟

 • آیا برای اجاره خودرو در خارج از کشور نیازی به داشتن این گواهی‌نامه هست؟

 • آیا با به همراه داشتن این گواهی‌نامه به تنهایی می‌توان رانندگی کرد؟

 • گواهی‌نامه چه مدتی پس از ثبت درخواست به دستم می‌رسد؟

 • گواهی‌نامه دریافتی شامل مجوز رانندگی با چه خودروهایی می‌شود؟

 • آیا با گرفتن گواهی‌نامه بین‌المللی گواهی‌نامه ملی باطل می‌شود؟

 • مدارک را به چه طریقی به دستم خواهید رساند؟

 • آیا با این گواهی‌نامه می‌توانم داخل کشور خودم رانندگی کنم؟

 • از چه راه‌هایی می‌توان برای دریافت گواهی‌نامه بینالمللی رانندگی اقدام کرد؟

 • مزایای دریافت این گواهی‌نامه از دفاتر و نمایندگی‌های کانون جهانگردی و اتومبیلرانی چیست؟

 • آیا بدون حضور در ایران و هنگام حضور در دیگر کشورها می‌توانم برای دریافت گواهی‌نامه جدید اقدام کنم؟

 • برای ثبت درخواست صدور گواهی‌نامه خود از خارج کشور، از چه طریقی می‌توانم اقدام نمایم؟

 • آیا شخص دیگری می‌تواند به جای من به دفاتر کانون مراجعه کرده و گواهی‌نامه مرا دریافت کند؟

 • این گواهی‌نامه به چه زبان‌هایی ترجمه شده است؟

 • این گواهی‌نامه توسط چه سازمان یا نهادی صادر می‌گردد؟

 • آیا کارت و یا دفترچه گواهی‌نامه رانندگی بین‌المللی که از سوی برخی دفاتر و شرکت‌ها صادر می‌شود نیز در دیگر کشورها اعتبار دارد؟

 • پشتوانه اصالت و بین‌المللی بودن این مدرک چه سازمانی است؟

 • آیا برای دریافت این گواهی‌نامه باید در آزمون شرکت کنم؟

 • آیا از این مجوز می‌توانم به عنوان مدرک شناسایی استفاده نمایم؟

 • آیا با به همراه داشتن این گواهی‌نامه به تنهایی می‌توان در خارج از مرزهای ایران رانندگی کرد؟

 • اگر هزینه پست فوری پرداخت گردد، امکان دریافت سریعتر گواهی‌نامه از طریق پست وجود دارد؟

 • چه مدارک دیگری به همراه گواهی‌نامه بین‌المللی رانندگی قابل دریافت است؟

 • آیا با گرفتن گواهی‌نامه بین‌المللی گواهی‌نامه ملی من باطل می‌شود؟

 • مدارک را به چه طریقی به دستم می‌رسانید؟

 • آیا با این گواهی‌نامه می‌توانم در داخل کشور رانندگی کنم؟

 • این گواهی‌نامه در چه کشورهایی قابل استفاده است؟

 • برای دریافت گواهی‌نامه بین‌المللی رانندگی به ارائه چه مدارکی نیاز است؟

 • آیا برای دریافت این گواهی‌نامه باید شرایط خاصی داشت؟

 • اگر بخواهیم در شهری به غیر از تهران مجوز صدور گواهی‌نامه رانندگی بین‌المللی و یا نمایندگی صدور کانون را دایر کنیم چگونه باید اقدام به این کار نماییم؟

 • اسامی نمایندگان رسمی کانون را چگونه می‌توان ملاحظه کرد؟

 • در کدام کشورها نمی‌توان از گواهی‌نامه‌های 3 ساله استفاده کرد؟

 • در کدام کشورها به طور کلی نمی‌توان از گواهی‌نامه‌های یک و 3 ساله استفاده کرد؟

 • اگر در کشور مقصد در زمینه گواهی‌نامه دچار مشکل شدیم و گواهی‌نامه‌های صادر شده از سوی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی را قبول نکردند چه باید کرد؟

 • در چه کشورهایی گواهی‌نامه یک ساله و در چه کشورهایی 3 ساله قابل استفاده نیست؟

 • آیا طریقه دریافت گواهی‌نامه در سراسر کشور یکسان است؟

 • برای رانندگی با خودرو در دیگر کشورها به چه مدارکی نیاز دارم؟

 • برای آگاهی از قوانین و مقرارات رانندگی در کشورهای خارجی چگونه اقدام کنیم؟

 • کارنه تک برگ، 5 برگ و.... چیست؟

 • کارنه دوپاساژ چه کاربردی دارد؟

 • پلاک ترانزیت چیست؟

 • پلاک ترانزیت به کدام یک از وسیله‌های نقلیه موتوری تعلق می‌گیرد؟

 • برای خودروهای تاریخی می‌توان پلاک ترانزیت دریافت کرد؟ با چه شرایطی؟

 • شرایط خروج خودرو از کشورمان چیست؟

 • شرایط ورود خودروهای ایرانیان به دیگر کشورها چیست؟

 • مالکیت پلاک ترانزیت خودرو قابل واگذاری است؟

 • آیا المثنی برای مدارک دریافتی از کانون جهانگردی و اتومبیلرانی صادر می‌شود؟

 • پلاک ترانزیت را از چه مراکز و مراجعی می‌توان دریافت کرد؟

 • به جز تهران از کدام مراکز می‌توان پلاک ترانزیت دریافت کرد؟

 • مدت اعتبار پلاک ترانزیت چند سال است؟

 • تفاوت گواهی‌نامه‌هایی که از سوی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با اعتبار یک و سه سال صادر می‌شود با گواهی‌نامه‌های 10 و 20 ساله که توسط برخی شرکت‌ها ارائه می‌گردد چیست؟

 • چه خودروهایی نمی‌توانند پلاک ترانزیت دریافت کنند؟