پلاک ترانزیت
 

پلاک ترانزیت به منظور شناسايي وسيله نقليه به صورت بين المللي صادر و تحويل مي گردد. پلاك‌هاي قديم كانون جهانگردي و اتومبیلرانی عبارتند از:

 

- پلاک با پيشوند سه حرفي TEH با پنج كاراكتر عددي سبز رنگ در زمينه سفيد

 

- پلاک با پيشوند سه حرفي THR با پنج كاراكتر عددي مشكي رنگ در زمينة زرد

 

- پلاک های دو حرفی IR با پنج کاراکتر عددی مشکی رنگ در زمینه زرد

 

معتبر و قابل استفاده هستند. پلاك هاي ترانزيت براي هر وسيله نقليه فقط يك بار صادر مي شوند كه مختص همان خودرو بوده و اعتبار آنها تا پايان عمر همان وسيله نقليه مي باشد.

 

بخش صدور اسناد و مدارک بین‌المللی اقدام به ارائه پلاک ترانزیت بین‌المللی طرح جدید نموده است. این پلاک از تاریخ 20/06/1389 در نمایندگی های کانون جهانگردی و اتومبیلرانی قابل دریافت می‌باشد. لازم به ذکر است، از تاریخ 03/07/1389 هیچگونه خدماتی به دارندگان پلاک های مدل TEH و THR داده نمی شود و از تاریخ 12/12/1391 به دارندگان پلاک مدل IR تنها با عودت پلاک قدیمی و اخذ پلاک جدید، مدارک ترانزیت اعطا می‌گردد.

 

 

مدارك لازم برای دریافت پلاک ترانزیت همانند مدارک دفترچه مالكيت بین المللی خودرو مي باشد.

 

مدارک ترانزیت نیز فقط در نمایندگی های منتخب کانون جهانگردی و اتومبیلرانی قابل ارائه است.

 

توجه به این نکته الزامی است که کلیه مالکان پلاک ترانزیت موظفند پلاک ترانزیت را پس از انتقال قطعی خودرو (طی تفاهم طرفین) به مالک جدید انتقال دهند.

 

مدارک لازم برای ثبت شرکت های حمل و نقل و مسافربری

 

کلیه خودروها با پلاک عمومی باید برای تردد در مرزهای بین المللی، تحت پوشش یک شرکت حمل و نقل قرار گرفته و شرکت حمل و نقل مورد نظر باید با ارائه مدارک زیر در کانون جهانگردی و اتومبیلرانی تشکیل پرونده بدهد:

 

کپی اساسنامه شرکت

 

کپی آگهی تاسیس

 

کپی آخرین تغییرات روزنامه رسمی

 

- نمونه مهر و امضا صاحبان مجاز همراه با مهر شرکت که به تایید دفاتر رسمی رسیده باشد

 

- معرفی نامه عکس دار نماینده شرکت

 

- اصل فیش واریزی ودیعه مورد نیاز برای ثبت شرکت