شرکت سرمایه گذاری سیاحتی زاگرس

کانون جهانگردی و اتومبیلرانی برای تسهیل در برگزاري امور سفرهاي ايرانگردي و جهانگردي فردي و گروهي با برگزاری تورهاي زيارتي، سياحتي، تفريحي و ورزشي با وسائل نقليه زمینی، دریایی و هوایی، رزرو محل اقامت و هرگونه خدمات گردشگری و نیز به منظور احداث، بازسازي، احياء، نگهداري و بهره برداري از اماكن و اقامتگاه هاي گردشگري، سياحتي، تفريحي و ورزشي شهري و بين شهري برای اسکان گردشگران داخلي و خارجي و همچنین برگزاري سمينارهاي سرمايه گذاري و جذب سرمايه گذار داخلي و خارجي در اجراي پروژه‌هاي مرتبط با امور گردشگري زيارتي، تفريحي و ورزشي مرتبط با اهداف مشترك کانون، اقدام به تاسیس شرکت سرمایه گذاری سیاحتی زاگرس نمود تا بیش از پیش شرایط رفاهی برای گردشگران مهیا شود.