اتحاديه بين المللي جهانگردي(AIT)

با توسعه و ازدياد كانون‌هاي جهانگردي و اتومبيلراني، در سال 1986 ايده پيدايش اتحاديه بين المللي و پيروي از خط مشي كلي و عمومي اكثر انجمن‌ها به اصول و قوانين پيشنهاد شده از سوي بعضي كشورها، شكل گرفت. پيدايش و تاسيس چنين اتحاديه‌اي و شكل گيري قوانين و مقررات بين الملل نياز به برگزاري كنگره‌هاي متعددي داشت. اولين ابتكار در برگزاري كنگره‌اي در اين زمينه از سوي كلوپ هلند ((ANWB در فوريه سال 1897 صورت گرفت و بدنبال آن در 27 جولاي همان سال 12 كانون دومين كنگره خود را در بروكسل تشكيل دادند كه هدف اصلي آنها تاسيس “ اتحاديه يا فدراسيون بين المللي صنعت جهانگردي" بود.

در ماه اوت سال 1898 كنگره ديگري در لوكزامبورك، تحت رياست كانون جهانگردي سوئد (STF) بر پا گرديد. در پايان اين كنگره “ اتحاديه بين المللي جهانگردي(I.T.A.T) با شركت 17 سازمان و كانون كه هشت سازمان از ميان كانون‌هاي دوچرخه سواري بودند رسماً تشكيل گرديد.

با شروع جنگ جهاني اول و استعفاي چند كانون از عضويت در اتحاديه I.T.A.T اين اتحاديه منحل گرديد. اما در سال 1919 مجدداً در پاريس تحت نام جديد AIT) Alliance Internationale de Tourisme) شكل گرفت. جهانگردي مجدداً شروع به رشد كرد، كنفرانس‌هاي جهانگردي بسيار زيادي برگزار گرديد و پتانسيل اقتصاد منطقه‌اي و تفاهم و دوستي بين‌الملل را گسترش داد. علي رغم گفته هراكليوس كه “جنگ پدر تمام چيزهاست” پايان جنگ سبب بالا رفتن روح همياري بين‌الملل و تمايل به صلح در بين مردم و توسعه صنعت جهانگردي گرديد. جنگ علي رغم ويراني و مرگ موجب پيدايش اهميت پيشرفت صنعت ساخت و ساز در كشورهاي توسعه يافته و پيشرفت فن آوري گرديد و بخشي از اين فن آوري در خدمت مستقيم صنعت اتومبيل سازي بكار گرفته شد.

A.I.T همكاري تنگاتنگي با سازمانها و آژانسهاي بين المللي برقرار نمود و با سازمانهاي جديد التأسيس مانند اتحاديه حمل و نقل بين المللي جاده اي (IRU) و فدراسيون بين المللي جاده اي (IRF) با برقراري روابط نزديک باعث تسهيل در مسافرتهاي زميني و هوايي شد.

گذشته از پيدايش و ساخت خودرو، ماشين بخار، کشتي و هواپيما، از مهمترين عواملي كه در توسعه صنعت گردشگري مؤثر واقع شد، اجراي قانون 5 روز كار در هفته بود كه سبب ترغيب مردم به سفرهاي كوتاه شد.

A.I.T در جهت بهبود شرايط در زمينه جهانگردي با كشورهاي مختلف در طول دورانهاي گذشته، فعاليت عمده‌اي را براي تسهيل سفر مسافران داشته است. بايد گفت كه مهمترين راه حل مشكلات عمده اي كه در جهانگردي وجود دارد و يا به‌‌وجود مي آيد تنها در سايه همكاري و همياري كشورهاي عضو با يكديگر ميسر مي‌باشد.
 
 A.I.T با داشتن بيش از 115 سال تجربه به عنوان سازماني فعال و خدمتگزار به جهانگردان و مسافران، همچنان بر مسافرتهاي ساده افراد و آزادي عمل آنها تأكيد مي نمايد و به آن احترام مي گذارد .