مجوز عبور گمرکي

  "کارنه دو پاساژ" دفترچه عبور گمركي است كه جهت تسهيل در تردد از مرزهاي زميني برخي كشورها جهت وسايل نقليه موتوري صادر و تحويل مي گردد. اين مجوز به صورت 5 ، 10 ، 15 و 25 برگي است كه در هر بار عبور از مرز يك كشور يك برگ آن باطل مي گردد. مدت اعتبار اين دفترچه ها يك سال از تاريخ صدور آن مي باشد. همچنين دفترچه هاي كارنه مصرف نشده قابل تمديد نيز مي باشد. شایان ذکر است کارنه دو پاساژ تنها در دفتر مرکزی کانون ارائه می گردد.


مدارك مورد نياز :

- اصل برگه کاپوتاژ

- اصل یا تصویر سند مالکیت خودرو

- اصل یا تصویر گذرنامه

- دارا بودن گواهینامه رانندگی بین المللی صادره توسط کانون جهانگردی و اتومبیلرانی
- تكميل فرم هاي درخواست
-
سپردن وديعه براي خودروهاي شخصي به ميزان 5/400/000 ريال و براي خودروهاي حمل ونقلی و مسافربری که حتماً باید زیر نظر یکی از شركت هاي حمل و نقل و مسافربري همگاني ازمرزها خارج شوند مبلغ 3/600/000 ريال برای هر بار درخواست کارنه و مبلغ 14/400/000 ریال برای ثبت شرکت و تشکیل پرونده می باشد.

با تحویل لاشه کارنه، قبض ودیعه، معرفی نامه شرکت حمل و نقل (برای شرکت های حمل و نقل) و حضور مالک برای خودرو های شخصی، مبلغ ودیعه عودت داده می شود.

نكته: کارنه دو پاساژ براي ورود به برخي از كشورها كه حدود 37 كشور در جهان مي باشند الزامی است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص کشورهایی که نیاز به کارنه دارند می توانید با شماره تماس 88500209 الی 11 تماس حاصل نمایید.