فراخوان ایجاد نمایندگی اطلاع رسانی گردشگری ایران در خارج از کشور
دبیرخانه نمایندگی اطلاع رسانی گردشگری ج.ا.ایران در خارج از کشور

به منظور اطلاع رسانی، تبلیغات، بازاریابی بین المللی گردشگری و معرفی جاذبه های تاریخی، فرهنگی و طبیعی کشور و استفاده از ظرفیت های عظیم گردشگری

 ملی در حوزه های مختلف و جلب توجه و جذب سرمایه گذاران به مشارکت در طرح های گردشگری، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با هماهنگی

 و همکاری کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ج.ا.ایران اقدام به اعطاء نمایندگی اطلاع رسانی گردشگری ایران به فعالان متقاضی عرصه گردشگری در کشور های هدف

 می نماید.


متقاضیان محترم پس از مشاهده اطلاعات مربوط، در صورت تمایل به همکاری می توانند فرم درخواست را تکمیل وتصاویر مدارک مورد نیاز را ارسال نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

1395/5/5