شرایط اعطای نمایندگی امداد خودرو و جذب امدادگر

شرایط متقاضیان قرارداد عاملیت تعمیرگاهی:
 
1-  دارا بودن حداقل 150 متر فضای تعمیرگاهی مناسب.
2-  دارا بودن پروانه کسب از اتحادیه مربوطه.
3-  دارا بودن سند مالکیت فضای مورد نظر یا اجاره نامه رسمی حداقل 3 ساله به نام متقاضی.
4-  دارا بودن تعمیرگاه فعال و توانایی مالی برای استاندارد سازی و تامین تجهیزات لازمه.
5-  ترجیحا امکان فعالیت به صورت شبانه روزی.
 
شرایط متقاضیان قرارداد امدادگری:
 
1-  دارا بودن گواهینامه پایه دو با توجه به نوع کاربری خودروی امدادی.
2- دارا بودن گواهینامه های تخصصی مکانیک یا برق خودرواز شرکتهای خودرو ساز یا مراکز فنی و حرفه ای.
3-  دارا بودن خودرو امدادی شامل نیسان چرخگیر یا زنجیری، کفی خودرو سوار، موتور سیکلت امدادی یا خودروی سواری.
4-  سن خودروی امدادی حداکثر 5 سال باشد.
5-  سند خودرو باید به نام متقاضی باشد در غیر اینصورت متقاضی باید دارای وکالت نامه رسمی از مالک خودرو باشد.
6-  امدادگر متقاضی باید تجهیزات ایمنی، ابزارآلات و لوازم یدکی مناسب را همراه خودرو داشته باشد.

 

1393/3/21