1-خدمات کلوپ برای اعضاء:
الف) برگزاری رالی تورهاي سافاری كانون
ب) برپایی كلاس‌های آموزشی مختلف کانون به شرح زیر و اعطاء گواهینامه کسب مهارت در پایان هر یک از دوره‌ها:
· دوره‌های مهارت رانندگي با خودروهای دودیفرانسیل (آفرود) به صورت علمی و عملی
· آشنایی با مکانیک خودرو و تعمیرات اضطراری
· آموزش كمك‌هاي اوليه
· آموزش هنر و مهارت زنده ماندن در طبيعت
· نقشه خواني و جهت يابي با استفاده از GPS و ...
ج) شركت اعضاء در رالي‌های داخلی کانون با 50% تخفيف در هزينه‌های ثبت نام
د) استفاده از خدمات امداد خودروی کانون (سرويس نقره‌ای)، با 20% تخفيف و تسريع در ارائه خدمات
ھ) صدور گواهينامه رانندگی بين‌المللي در صورت درخواست اعضاء، با 15% تخفيف و تسريع در ارائه خدمات
و) صدور پلاك ترانزيت در صورت درخواست، برای خودروهای اعضاء، با 10% تخفيف و تسريع در ارائه خدمات
ز) ارائه بلیط بازدید از نمايشگاه‌هاي خودروی برگزار شده توسط كانون، با 50% تخفیف
ح) بيمه نمودن كامل عضو و همراهان در تمامي فعالیت‌های کلوپ از قبیل تورها، رالی‌ها، نمایشگاه‌ها و کلاس‌های آموزشی
* اعضاء با مشارکت در انتخابات و دادن رأی می‌توانند نماينده خود و اعضاي هيأت مديره برگزار كننده را انتخاب نمايند.
شرايط ابطال عضويت:
الف) تخلف از مقررات كانون كه طي آيين نامه به تمامي اعضاء ابلاغ مي‌گردد
ب) ایجاد هرگونه بي‌انضباطي و جوسازي كه منجر به اختلال در برگزاری جلسات كانون و يا اجرای برنامه‌های جهانگردي و اتومبيلراني باشگاه گردد
ج) ارتكاب جرم و مصاديق مشابه و اعمال مغاير با قوانين جاري كشور
د) اثبات انجام هر گونه فساد اخلاقي و منافي با عفت از سوی عضو کلوپ
* درصورت مشاهده تخلف از سوی اعضاء، براي بار اول تذكر داده می‌شود. بار دوم، عضویت فرد خاطی تا 6 ماه لغو و از تمامي خدمات محروم می‌گردد و در صورت تكرار براي هميشه از عضويت در تمامي سطوح كانون خلع خواهد شد.
.
موافقم