با حضور مرتضي حاجي

همايش معرفي فرصت هاي گردشگري استان كرمان برگزار شد

«همايش معرفي فرصت هاي گردشگري استان كرمان» امروز، 14 شهريور ماه در حاشيه برگزاري دومين گردهمايي نمايندگان اطلاع رساني گردشگري ايران در خارج از كشور در اتاق بازرگاني كرمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي كانون جهانگردي و اتومبيلراني جمهوري اسلامي ايران: در اين همايش كه مرتضي حاجي، مديرعامل كانون جهانگردي و اتومبيلراني، احمد اصغري قاجاري، رييس كميسيون گردشگري اتاق بازرگاني ايران، محمود وفايي، مديركل اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان كرمان حضور داشتند، توانمندي‌ها و ظرفيت هاي گردشگري و سرمايه‌گذاري استان مورد بررسي قرار گرفت.

مديرعامل كانون جهانگردي و اتومبيلراني در اين همايش با اشاره محسوس بودن انسجام دروني در مديريت استان كرمان گفت: بايد به مديران اين استان از جمله استاندار و مديركل ميراث فرهنگي به خاطر اهتمام به مرمت و بهره‌برداري بهينه از ميراث فرهنگي و ابنيه تاريخي تبريك گفت.

وي همچنين به پايين بودن ميانگين نرخ بيكاري در استان كرمان اشاره كرد و ادامه داد: كمتر بودن نرخ بيكاري استان از ميانگين كشور نشان مي‌دهد كه انسجام خوبي در استان وجود دارد.

همچنين رييس كميسيون گردشگري اتاق بازرگاني ايران در اين همايش از استان كرمان به عنوان استاني مملو از جاذبه‌هاي متنوع و متعدد تاريخي، فرهنگي، گردشگري و طبيعي ياد كرد.

احمد اصغري قاجاري افزود: خدا را شاكر هستيم كه اين همه نعمت را نصيب استان گرم و ميهمان‌نواز كرمان كرده است.

وي تصريح كرد: اعلام آمادگي مي‌كنيم كه گردهمايي آتي نمايندگان اطلاع رساني گردشگري ايران در خارج از كشور به ميزباني اتاق بازرگاني ايران برگزار شود.


1396/6/14