دومین گردهمایی نمایندگان اطلاع رسانی گردشگری ایران در خارج از کشور کانون در کرمان، با حضور مدیران، اصناف، دفاتر و فعالان صنعت گردشگری کشور 12-06-96