كانون جهانگردي و اتومبيلراني جمهوری اسلامی ایران

ساختمان مرکزی
تهران:خیابان آزادی-بین خوش و بهبودی-نبش خیابان شهید قانعی-پلاک 231
شماره تماس:
66900766 الی 9

66900771 الی 4

دور نگار: 66900770
آدرس الکترونیکی : info@tac.org.irساختمان شماره 2

آژانس مسافرتی ارس
اداره صدور اسناد و امور نمایندگی ها

تهران: خيابان خرمشهر - خيابان شهيد عربعلي - پلاك 2
شماره تماس:

88500209  الی 11
 
آدرس الکترونیکی : info@tac.org.irساختمان شماره 1

اداره اتومبیلرانی
دبیرخانه صیانت از خودروهای تاریخی
اداره امداد خودرو
سامانه جامع اطلاعات گردشگری کشور

تهران: خیابان فیاض بخش - نبش کوچه جهانگردی - پلاک 33
شماره تماس:
66749970 الی 4

آدرس الکترونیکی : info@tac.org.ir


نظرات، درخواست ها و پيشنهادات